Tu esi paņēmis ātro kredītu, lai piepildītu kādu sen kārotu sapni un nauda tev ir nepieciešama tūlītēji un uzreiz, tāpēc paņemt kredītu ir ērti un ļoti ātri. Viss ir ideāli līdz brīdim, kad tu apzinies, ka tev ir finansiālas problēmas, bet tev sākas kredīta atmaksāšanas periods un tev nav pietiekošu līdzekļu, lai atdotu kreditoram aizlienēto naudu. Tev sākas panika, jo esi dzirdējis no draugiem, ziņās un citus nostāstus, ka atnāks cilvēki un atņems tev mantu, lai tu spētu segt un atdot naudu, kuru tu aizņēmies. Ir divu veidu jēdzieni, kuru amata pienākumos ietilpst kredīta atgūšana – parādu piedzinējs un tiesu izpildītājs. Šajā rakstā informēsim tevi par parāda piedzinēju un tā tiesībām.

Kad sākas kredīta atdošanas termiņš, bet tev nav naudas, lai to atdotu kredīta izsniedzējam – bankai vai ātrā kredīta uzņēmumam, ir jāinformē tev, ka lieta par neatdotu naudas parādu ir nodota paraādu piedzinējam. Parasti cilvēkiem pēc šādas informācijas uzzināšanas iestājas apjukums un liekas, ka visa dzīve apstājusies, tomēr patiesībā viss nemaz nav tik apokaptiski, kā sākumā var likties. Parādu piedzinējam nav tiesības bloķēt tavus kontus vai atņemt tavu mantu. Parāda piedzinēja galvenais un efektīvākais ierocis ir psiholoģiski ietekmēt, lai tu beidzot atmaksātu naudu, kuru esi aizņēmies. Parāda piedzinējs var būt pats kreditors jeb kredīta izsniedzējs vai arī tā algota juridiska persona vai fiziska persona. Latvijā parāda piedzinēji rīkojas saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu, kas nodrošina juridisku un likumīgi godīgu procesu starp patērtāju un parādu piedzinēju, ja patērētājs ir parādā naudu kredīta izsniedzējam.

Parāda piedzinējs ar tevi sazināsies, izmantojot tos saziņas līdzekļus un informāciju, kurus esi norādījis tiesiskajā dokumentā starp tevi un kredīta izsniedzēju. Ja parāda piedzinējam neizdodas tevi sasniegt ar šo kontaktinformāciju, viņam ir tiesības izmantot iepriekšējā saziņā esošo inormāciju, bet, ja arī tad pārdnieks nav sasniedzams, parāda piedzinējs nosūta rakstveida paziņojuma uz deklerēto pārdnieka dzīvesvietu.

Mūsdienās naudas apjoms un nozīmīgums pasaulē un sabiedrībā strauji pieaug un nauda un turīgums spēlē arvien lielāku lomu. Cilvēki radīja bankas, lai varētu droši un uzticami uzglabāt savu smagā darbā nopelnīto naudu, lai jebkurā brīdī, kad nepieciešams apmierināt savas vajadzības, varētu naudu izņemt un izmantot. Banka veic arī uzraugošu funkciju, kontrolējot negodīgus darījums. Tagad saistībā ar milzīgo un pieaugušo ātro kredītu popularitāti, kad var ātri un ērti iegūt naudas līdzekļus ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, ir izveidots jauna uzraugoša finašu institūcija – kredītbirojs.

Turpmāk tekstā jūs uzzināsiet, kas ir kredītbirojs, kādas ir tā funkcijas un, kāpēc tā ir spēcīga garantija drošiem kredītiem.

Kas ir kredītbiroji?

Kredītbirojs būtībā ir uzņēmums, kura galvenās funkcijas ir analizēt cilvēku (fiziskas personas vai juridiskas personas) kredītspēju, pamatojoties uz plašu un finanšu jēdzieniem bagātu informāciju - informāciju no komersantiem, publiski pieejamiem datiem, valsts reģistriem utt. Lai būtu labāks un saprotamāks priekšstats, kas ir kredītbirojs, tad par piemēru var izmantot pasaulē jau sen pazīstamos un labi funkcionējošos kredītreitingus. Kredītreitingus nosaka kredītreitingu aģentūras valstīm un milzīgām korporācijām. Salīdzonot ar kredītreitingu aģentūrām, kredītbirojs novērtē parastos cilvēkus un nelielus uzņēmumus.

Jau pāris gadus mūs ik uz soļa vilina dažādas reklāmas par ātru un ērtu naudas aizdošanu ar izdevīgiem noteikumiem un dažādiem citiem labumiem. Šādus aizdevumus piedāvā ne tikai bankas, bet arī citas kredītiestādes, piemēram, ātrie kredīti un lombardi. Taču visam šim parasti ir arī sava ēnas puse – ja esat nonākuši finansiālās grūtībās un ir radušās problēmas ar aizdevuma apmaksu, nepieciešams vienoties ar aizdevēju par savādākiem apmaksas nosacījumiem, kas bieži vien vairs nav aizņēmējam tik izdevīgi. Protams, liela daļa aizdevēju nāks pretim klientam un izveidos savādāku atmaksas grafiku vai pat piedāvās kredītbrīvdienas. Kredītbrīvdienas tiek piedāvātas, ja aizdevuma summa pārsniedz 1000 latus.

Kam piešķir kredītbrīvdienas?

nodarbinatibasKredītbrīvdienas bankas piedāvā tiem klientiem, kuru ik mēneša ienākumi ir samazinājušies, klients ir zaudējis darbu, vai jebkā savādāk ir nonācis finansiālās grūtības un nav uz laiku spējīgs maksāt ikmēneša maksājumus kredītiestādei. Lai iegūtu kreditbrīvdienas darba zaudēšanas gadījumā, nepieciešams oficiāli reģistrēties kā bezdarbniekam Nodarbinātības Valsts Aģentūrā. Ja darbs ir zaudēts un nav nopietnu piedāvājumu citam, tad aizdevēji var piedāvāt atlikt gan pamatsummas, gan procentu maksājumus uz laiku līdz pat sešiem mēnešiem, jo pusgads ir pietiekoši ilgs laiks, lai atrastu darbu ar atalgojumu, kas spēj segt kredīta ikmēneša maksājumus.

Uz cik ilgu laiku kredītbrīvdienas piešķir?

Dažādas bankas piedāvā dažādus nosacījumus, tādēļ vispilnīgāko informāciju par kredītbrīvdienu iespēju ir iespējams saņemt bankā, kurā aizdevums ir piešķirts. Liela nozīme ir arī klienta finansiālo problēmu apmēram, jo kreditbrīvdienu atvieglojums lielākajā daļā gadījumu tiek noteikts individuāli balstoties uz esošo situāciju. Pēc kredītbrīvdienu beigu termiņa, jārēķinās ar to, ka esošie kredīta izdevumi kļūs lielāki, jo ikmēneša maksājums kļūs lielāks. Tas ir tāpēc, ka kredīts, kurā ir izmantotas kredītbrīvdienas ir ar lielāku risku un šādi aizdevumi ir dārgāki. Tomēr situācija ne vienmēr ir tik spīdoša, lai varētu maksāt lielāku maksājumus kā iepriekš, tādēļ jebkuru finansiālu problēmu gadījumā, iesakām nekavējoties vērsties pie bankas pārstāvjiem, lai vienotos par tālāko sadarbību, piemērojot izdevīgākus nosacījumus vai jaunas kredītbrīvdienas.

LatviaPirms aptuveni pieciem gadiem, kad vispasaules ekonomiskā krīze vēl nebija sasniegusi savus apmērus, kredīti un aizdevumi visā pasaulē piedzīvoja savu slavas gājienu. Visi varēja atļauties dzīvot pāri saviem līdzekļiem un ņemt kredītus. Šajā laikā arī dzima lielākā daļa pašlaik tik populāro ātro kredītu, kas piedāvā vienkāršāku aizdevumu saņemšanu uz neilgu laiku. Šajā laikā kļuva populāri ne tikai ātrie un patēriņa, bet arī hipotekārie kredīti. Hipotekārie kredīti tiek piešķirti uz ilgu laika posmu un izsniegti pret ķīlu. Mainoties finansiālajai situācijai visā pasaulē, aizdevējiem nākas mainīt aizdevumu noteikumus, lai neciestu zaudējumu un klients spētu aizdevumu atmaksāt.

Eiropas parlamenta direktīva

Ņemot vērā to, ka hipotekārie kredīti tiek izsniegti uz ilgu laika posmu un pret ķīlu, mājokļa iegādei, tad īpaši jāseko līdzi tam, lai, ja gadījumā klientam ir radušās problēmas ar aizdevuma atmaksu, varētu piedāvāt izdevīgus noteikumus, lai finansiālās problēmas nekļūtu vēl lielākas. Eiropas parlaments ir pieņēmis jaunu direktīvu, uz kuru pamatojoties, finansētājiem ir jānodrošina hipotekārā kredīta aizsardzība svārstīgā tirgus dēļ. Šī direktīva attiecas uz visām ES dalībvalstīm, lai kopumā uzlabotu iedzīvotāju finansiālo stāvokli par spīti tam, ka ir aktīvas kredītsaistības.

Individualizētā pieeja

Klientiem būs jāsniedz iespēja iepazīties un salīdzināt citus kredītus un jānodrošina klients ar personalizētu informāciju kredītu ņemšanas jautājumos, izvērtējot viņa maksātspēju, lai varētu vienoties par atbilstošiem un korektiem noteikumiem kredīta atmaksas saistībā. Bankām arī jānodrošina iespēja klientam 7 dienas pārdomāt kredītlīgumu, kas sevī ietvertu arī iespēju šo septiņu dienu laikā no aizdevuma atteikties. Pēc PTAC noteikumiem spriežot, pašlaik klientam ir dotas 14 dienas, lai no aizdevuma atteiktos, taču tas attiecas uz patēriņa aizdevumiem un ātrajiem kredītiem, nevis hipotekārajiem kredītiem. Tā pat, kreditora maksātnespējas gadījumiem ir pievienots jauns noteikums, kurā hipotekārā kredīta aizsardzība ir atrunāta arī kreditora interesēs, proti, ķīlas atsavināšana būtu pietiekama kreditora izmaksu segšanai.