naudasLai objekts kļūtu par oficiālu maksāšanas līdzekli, tam ir jāatbilst dažādām īpašībām. Agrāk, pašos tirgošanās pirmsākumos, kā nauda tika izmantoti gliemežvāki, taču pārsvarā kā nauda kalpo dažādi vērtīgi priekšmeti, galvenokārt, dārgmetāli, gliemežvāki, lopi vai arī mākslīgā nauda, ko mūsdienās pazīstam kā banknotes. Kad 7. gadsimtā pirms mūsu ēras ieviesa monētas, tirgošanās kļuva ievērojami vieglāka, jo par pirkumu varēja norēķināties ar monētām pēc skaita, nevis svara.

Obligātās naudas īpašības. Lai kaut kas oficiāli tiktu atzīts par naudu, tam jāpiemīt konkrētām īpašībām.

 • Tam jābūt standarta maksājumu līdzeklim;
 • Jāvar noteikt preču vērtību un līdz ar to arī cenu;
 • Naudai ir jābūt atpazīstamai, lai to varētu izmantot kā maksāšanas līdzekli, kā arī tai ir jābūt vienotai;
 • Vēl būtiska īpašība ir tā, ka tam ir jābūt kā vērtību uzkrāšanas līdzeklim.

Vēlamās naudas īpašības

Līdzās obligātajām īpašībām, kurām jāatbilst priekšmetam, lai tas tiktu skatīts par naudu, ir arī vēlamās īpašības, kas nav obligātas, taču vēlamas.

 • Naudai ir jābūt ar stabilu vērtību;
 • Tā nedrīkst bojāties, respektīvi, tai ir jābūt izturīgai;
 • Lai nodrošinātu cenu stabilitāti, tai ir jābūt ierobežotā daudzumā;
 • Tai ir jābūt viegli dalāmai;
 • To var viegli apmainīt pret citu tādas pašas vērtības naudas zīmi;
 • Tai ir jābūt grūti viltojamai.

Naudas īpašības ir tās, kas valūtu padara gan par valsts nacionālo simbolu, gan kā maksāšanas, uzkrāšanas un izmantošanas līdzekli. Ja naudai nebūtu noteiktu obligātu un vēlamu īpašību, tad joprojām kā maksāšanas līdzekli varētu izmantot jebko, kam ir kāda vērtība attiecībā pret kāroto preci. Šādu maksāšanas veidu sauc par barteri un tas nav aizliegts, taču oficiāli tā neskaitās maksāšanas sistēma.

latvia euroAr straujiem soļiem tuvojas nākošā gada sākums, kad mūsu tik pierastos latus nomainīs eiro. Daudzus tas biedē un, galvenokārt, tam ir 2 iemesli:

 1. pieķeršanās latam, kā latvietības identitātes simbolam;
 2. zaudējumi un uzcenojums, kas it kā radīsies konvertēšanas rezultātā.

Arī tos, kuri ņēmuši kredītus latos, uztrauc tas, vai pēc jaunās valūtas ieviešanas nebūs jāatdod vairāk. Ņemot vērā to, ka kredītus eiro valūtā bankas izsniedza jau sen, esošo latu kredītu konvertēšana uz eiro nebūs nekas ārkārtējs, taču būtiskākais ir to izdarīt precīzi, lai klientam nebūtu jāatmaksā vairāk kā līdz eiro ieviešanai. Kredīti un eiro ieviešana sagādā galvassāpes un atvieglojumu vienlaicīgi – ieguvēji, viennozīmīgi, ir tie uzņēmumi un personas, kas veic darījumus Eiropā un saņem atalgojumu eiro valūtā, ko šeit nepieciešams konvertēt uz latiem un zaudēt naudu komisijās un valūtas kursa dēļ.

Automātisks pārrēķins.

Lielākā daļa kredītiestāžu pārējai uz eiro jau gatavojas no oficiālā paziņojuma par eiro ieviešanu brīža. Tas nozīmē, ka visi kredīti tiks automātiski konvertēti no latiem uz eiro, kā arī izveidoti jauni un atbilstoši grafiki kredītu atmaksai. Sīkāku informāciju par šo procesu ir iespējams uzzināt kredītiestādē, kurā aizdevums ir ņemts. Šādu informācijas apmaiņu nodrošina ne vien bankas, bet arī ātrie aizdevēji, kas iedzīvotāju vidū ir vēl populārāki par banku kredītiem. Kredīti un eiro ieviešana ir jāspēj savienot tā, lai abas iesaistītās puses būtu apmierinātas un bez pretenzijām, lai nezaudētu klientus, naudu un reputāciju. Tātad – kredītu un noguldījumu nosacījumi nemainās, mainās tikai valūta.

Sociālā apdrošināšanaNodokļi, ko maksājam no saviem ienākumiem, tiek novirzīti ne tikai valsts attīstībai, bet arī iedzīvotāju sociālajai palīdzībai. Latvijā ar sociālo apdrošināšanu nodarbojas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas palīdz nokārtot dažādus pabalstus un citu sociālo palīdzību. Aģentūras filiāles atrodas katrā lielākajā pilsētā un svarīgākajās mazajās pilsētās. Sociālā apdrošināšanaeksistē jebkurā attīstītā valstī. Tās pamatfunkcijas ir vienādas, taču var atšķirties niansēs. Sociālā apdrošināšana nodrošina palīdzību jebkurai sociālajai grupai – gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām.

Palīdzība vecākiem

Brīdī kad uzzināt, ka kļūsiet pa vecākiem, prieks mēdz mīties ar raizēm par finansiālo pusi. Šādos gadījumos valsts sociālā palīdzība ir noteikusi gadījumus, kad valsts sniedz materiālu atbalstu jaunajām ģimenēm. Palīdzība ir definēta trijos veidos – kā piemaksa, kā pabalsts un kā atlīdzība. Vecākiem tiek piedāvāti šādi pabalsti un piemaksas:

 • Maternitātes pabalsts;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Bērna piedzimšanas pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Vecāku pabalsts;
 • Pabalsts par bērnu invalīdu;
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, bez invaliditātes;
 • Atlīdzība audžuģimenēm;
 • Pabalsti aizbildņiem;
 • Apgādnieka zaudējuma pensija.

Palīdzība strādājošajiem