Dzīvē ir situācijas, kad, lai arī tu strādā un tev ir regulāri ienākumi, tev pietrūkst naudas – lai iegādātos steidzamu lietu, apmaksātu rēķinus, palīdzētu tuviniekiem, vai vienkārši piepildītu sen kārotu sapni. Cilvēki jau kopš seniem laikiem, kopš, izgudrota nauda, ir izmantojuši ētru un ātru iespēju, kā tikt pie trūkstošas naudas. Šī iespēja ir naudas aizdevums jeb saukts arī par kredītu, ja lieto finanšu terminoloģiju. Turpmāk tekstā par to, kas ir aizdevums un kādi ir aizdevuma veidi.

Finansēs, aizdevums ir nauda, ko izsniedz viena puse uzņēmums (organizācija vai privātpersona) otrai pusei ar procentu likmi, ko apliecina ar notu, kurā precizēts, cita starpā, pamatsummas, procentu likmes un atmaksāšanas diena.Aizdevums ietver naudas pārdali uz laiku starp aizdevēju un aizņēmēju.

Aizņēmējs sākotnēji saņem vai aizņemas naudas summu no aizdevēja un tā pienākums to atmaksāt vai atmaksāt vienādu naudas summu aizdevējam vēlāk. Parasti nauda tiek atmaksāta regulāros maksājumos vai pa daļām - katra daļa ir tāda pati summa.

naudas23Aizdevumu parasti sniedz par noteiktu cenu, kas saukts arī par parāda procentu, kas dod stimulu aizdevējam iesaistīties aizdevuma izsniegšanā. Juridiskā aizdevumā, katrs no šiem pienākumiem un ierobežojumiem tiek izpildīts saskaņā ar līgumu, kurš var papildus aizņēmējam noteikt ierobežojumus, kas pazīstami kā aizdevuma līgumi. Lai gan šis raksts ir uz par naudas aizdevumiem, praktiski jebkara lieta var tikt aizdota.

Darbošanās, kā aizdevumu izsniedzējam ir viens no galvenajiem finanšu institūciju uzdevumiem. Citām iestādēm, parāda līgumu, piemēram, obligāciju izsniegšana ir tipisks finansējuma avots.

Tu esi paņēmis ātro kredītu, lai piepildītu kādu sen kārotu sapni un nauda tev ir nepieciešama tūlītēji un uzreiz, tāpēc paņemt kredītu ir ērti un ļoti ātri. Viss ir ideāli līdz brīdim, kad tu apzinies, ka tev ir finansiālas problēmas, bet tev sākas kredīta atmaksāšanas periods un tev nav pietiekošu līdzekļu, lai atdotu kreditoram aizlienēto naudu. Tev sākas panika, jo esi dzirdējis no draugiem, ziņās un citus nostāstus, ka atnāks cilvēki un atņems tev mantu, lai tu spētu segt un atdot naudu, kuru tu aizņēmies. Ir divu veidu jēdzieni, kuru amata pienākumos ietilpst kredīta atgūšana – parādu piedzinējs un tiesu izpildītājs. Šajā rakstā informēsim tevi par parāda piedzinēju un tā tiesībām.

Kad sākas kredīta atdošanas termiņš, bet tev nav naudas, lai to atdotu kredīta izsniedzējam – bankai vai ātrā kredīta uzņēmumam, ir jāinformē tev, ka lieta par neatdotu naudas parādu ir nodota paraādu piedzinējam. Parasti cilvēkiem pēc šādas informācijas uzzināšanas iestājas apjukums un liekas, ka visa dzīve apstājusies, tomēr patiesībā viss nemaz nav tik apokaptiski, kā sākumā var likties. Parādu piedzinējam nav tiesības bloķēt tavus kontus vai atņemt tavu mantu. Parāda piedzinēja galvenais un efektīvākais ierocis ir psiholoģiski ietekmēt, lai tu beidzot atmaksātu naudu, kuru esi aizņēmies. Parāda piedzinējs var būt pats kreditors jeb kredīta izsniedzējs vai arī tā algota juridiska persona vai fiziska persona. Latvijā parāda piedzinēji rīkojas saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu, kas nodrošina juridisku un likumīgi godīgu procesu starp patērtāju un parādu piedzinēju, ja patērētājs ir parādā naudu kredīta izsniedzējam.

Parāda piedzinējs ar tevi sazināsies, izmantojot tos saziņas līdzekļus un informāciju, kurus esi norādījis tiesiskajā dokumentā starp tevi un kredīta izsniedzēju. Ja parāda piedzinējam neizdodas tevi sasniegt ar šo kontaktinformāciju, viņam ir tiesības izmantot iepriekšējā saziņā esošo inormāciju, bet, ja arī tad pārdnieks nav sasniedzams, parāda piedzinējs nosūta rakstveida paziņojuma uz deklerēto pārdnieka dzīvesvietu.

Mūsdienās naudas apjoms un nozīmīgums pasaulē un sabiedrībā strauji pieaug un nauda un turīgums spēlē arvien lielāku lomu. Cilvēki radīja bankas, lai varētu droši un uzticami uzglabāt savu smagā darbā nopelnīto naudu, lai jebkurā brīdī, kad nepieciešams apmierināt savas vajadzības, varētu naudu izņemt un izmantot. Banka veic arī uzraugošu funkciju, kontrolējot negodīgus darījums. Tagad saistībā ar milzīgo un pieaugušo ātro kredītu popularitāti, kad var ātri un ērti iegūt naudas līdzekļus ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, ir izveidots jauna uzraugoša finašu institūcija – kredītbirojs.

Turpmāk tekstā jūs uzzināsiet, kas ir kredītbirojs, kādas ir tā funkcijas un, kāpēc tā ir spēcīga garantija drošiem kredītiem.

Kas ir kredītbiroji?

Kredītbirojs būtībā ir uzņēmums, kura galvenās funkcijas ir analizēt cilvēku (fiziskas personas vai juridiskas personas) kredītspēju, pamatojoties uz plašu un finanšu jēdzieniem bagātu informāciju - informāciju no komersantiem, publiski pieejamiem datiem, valsts reģistriem utt. Lai būtu labāks un saprotamāks priekšstats, kas ir kredītbirojs, tad par piemēru var izmantot pasaulē jau sen pazīstamos un labi funkcionējošos kredītreitingus. Kredītreitingus nosaka kredītreitingu aģentūras valstīm un milzīgām korporācijām. Salīdzonot ar kredītreitingu aģentūrām, kredītbirojs novērtē parastos cilvēkus un nelielus uzņēmumus.