Dzīvē ir situācijas, kad, lai arī tu strādā un tev ir regulāri ienākumi, tev pietrūkst naudas – lai iegādātos steidzamu lietu, apmaksātu rēķinus, palīdzētu tuviniekiem, vai vienkārši piepildītu sen kārotu sapni. Cilvēki jau kopš seniem laikiem, kopš, izgudrota nauda, ir izmantojuši ētru un ātru iespēju, kā tikt pie trūkstošas naudas. Šī iespēja ir naudas aizdevums jeb saukts arī par kredītu, ja lieto finanšu terminoloģiju. Turpmāk tekstā par to, kas ir aizdevums un kādi ir aizdevuma veidi.

Finansēs, aizdevums ir nauda, ko izsniedz viena puse uzņēmums (organizācija vai privātpersona) otrai pusei ar procentu likmi, ko apliecina ar notu, kurā precizēts, cita starpā, pamatsummas, procentu likmes un atmaksāšanas diena.Aizdevums ietver naudas pārdali uz laiku starp aizdevēju un aizņēmēju.

Aizņēmējs sākotnēji saņem vai aizņemas naudas summu no aizdevēja un tā pienākums to atmaksāt vai atmaksāt vienādu naudas summu aizdevējam vēlāk. Parasti nauda tiek atmaksāta regulāros maksājumos vai pa daļām - katra daļa ir tāda pati summa.

naudas23Aizdevumu parasti sniedz par noteiktu cenu, kas saukts arī par parāda procentu, kas dod stimulu aizdevējam iesaistīties aizdevuma izsniegšanā. Juridiskā aizdevumā, katrs no šiem pienākumiem un ierobežojumiem tiek izpildīts saskaņā ar līgumu, kurš var papildus aizņēmējam noteikt ierobežojumus, kas pazīstami kā aizdevuma līgumi. Lai gan šis raksts ir uz par naudas aizdevumiem, praktiski jebkara lieta var tikt aizdota.

Darbošanās, kā aizdevumu izsniedzējam ir viens no galvenajiem finanšu institūciju uzdevumiem. Citām iestādēm, parāda līgumu, piemēram, obligāciju izsniegšana ir tipisks finansējuma avots.

Aizdevuma veidi

Finanšu jomā izšķir vairākus aizdevuma jeb kredīta veidus, kuru galvenās īpašības apskatītas tālāk tekstā:

  1. Hipotekārie kredīti – tie ir ilgtermiņa aizdevumi un, kurus izsniedz aizņēmējam pret nekustamā īpašuma ķīlu. Šos kredītus bieži izmanto, lai saņemtu naudu, lai iegādātos īpašumu, piemēram, māju, vai arī veiktu citas ar īpašumu saistītus uzlabojumus – remontu, būvniecību utt..

  1. Studiju kredīti – tie ir ilgtermiņa aizdevumi, kurus izmanto pamatā studenti, lai spētu nomaksāt mācību izmaksas universitātē vai citā studiju iestādē. Parasti kreditors, piemēram, banka, nodrošina segt 100% studiju izmaksas bez valsts galvojuma

  1. Patēriņa kredīti – tie ir īstermiņa aizdevumi, kurus pārsvarā izmanto, lai iegūtu naudas līdzekļus, kurus izlieto noteikta pakalpojuma apmsai vai preces iegādei, piemēram, nauda ceļojumam, mobilā tālruņa, datora, printera iegādei, remonta veikšana automašīnai utt.

  1. Studējošie kredīti – tie ir ilgtermiņa aizdevumi, kurus izmanto studenti, lai segtu ikdienas izdevumus– transporta izdevumius, samaksa par dienesta viesnīcu, studijām nepieciešamās literatūras iegāde un citi izdevumi, kas saistīti ar studijām. Šos aizdevumus izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

  1. Overdrafts – tas ir īstermiņa aizdevums, kurus kreditors noteiktā laika periodā papildus ieskaita klienta kontā. Tasdarbojas šādi, piemēram, jūs veikalā esat nolēmis iegādāties kādu noteiktu preci, bet jums uz doto brīdi nav pietiekami daudz naudas savā kontā, banka jums ieskaita papildus līdzekļus par nelielu samaksu un jūs varat izmantot naudu, lai apmierinātu savas vajadzības.

Šie ir pamatā galvenie kredīta veidi, protams, ir arī pāris citu aizdevumu, piemēram, investīciju kredīts (aizdevums biznesa uzsākšanai), kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un faktorings jeb apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem.

Aizdevums ir lieska iespēja ātri un ērti iegūt papildus naudas līdzekļus jūsu steidzamo vajadzību apmierināšanai un sapņu piepildīšanai.