Mūsdienās naudas apjoms un nozīmīgums pasaulē un sabiedrībā strauji pieaug un nauda un turīgums spēlē arvien lielāku lomu. Cilvēki radīja bankas, lai varētu droši un uzticami uzglabāt savu smagā darbā nopelnīto naudu, lai jebkurā brīdī, kad nepieciešams apmierināt savas vajadzības, varētu naudu izņemt un izmantot. Banka veic arī uzraugošu funkciju, kontrolējot negodīgus darījums. Tagad saistībā ar milzīgo un pieaugušo ātro kredītu popularitāti, kad var ātri un ērti iegūt naudas līdzekļus ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, ir izveidots jauna uzraugoša finašu institūcija – kredītbirojs.

Turpmāk tekstā jūs uzzināsiet, kas ir kredītbirojs, kādas ir tā funkcijas un, kāpēc tā ir spēcīga garantija drošiem kredītiem.

Kas ir kredītbiroji?

Kredītbirojs būtībā ir uzņēmums, kura galvenās funkcijas ir analizēt cilvēku (fiziskas personas vai juridiskas personas) kredītspēju, pamatojoties uz plašu un finanšu jēdzieniem bagātu informāciju - informāciju no komersantiem, publiski pieejamiem datiem, valsts reģistriem utt. Lai būtu labāks un saprotamāks priekšstats, kas ir kredītbirojs, tad par piemēru var izmantot pasaulē jau sen pazīstamos un labi funkcionējošos kredītreitingus. Kredītreitingus nosaka kredītreitingu aģentūras valstīm un milzīgām korporācijām. Salīdzonot ar kredītreitingu aģentūrām, kredītbirojs novērtē parastos cilvēkus un nelielus uzņēmumus.

Kādas ir kredītbiroju funkcijas?

Kredītbirojs pārsvarā strādā ar daudziem datiem, vispirms tos ievācot un apkopojot, tad apstrādā. Kredītbirojs, izmantojot pieejamos datus, analizē privātpersonu vai uzņēmumu kredītspēju un novērtē kredītriskus. Papildus tā arī piedāvā kredītdatu un informācijas apmaiņu. Kopsavilkumā kredītbirojs iegūst nepieciešamos datus, lai ikviens komerdarbības veicēj, fiziska vai juridiska persona varētu, zinot iespējamos un izvērtētos riskus, uzsākt finansiālas un juridiskas saistības.

Kredītbiroju izplatība pasaulē

Kredītbiroji jau strādā un veic lielisku darbu kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, tāpēc Latvijā šāda institūcija ir nepieciešama. Šādi uzraugoši uzņēmumi ir atrodami arī daudzās augsti attīstītās un ekonomiski bagātās valstīs, piemēram, Vācijā un Zviedrijā strādā vairāki kredītbiroji. Katrā valstī iespējams atšķirīgs informācijas un datu pieejamības apjoms, kurus kredītbirojs izsniedz. Somijā no kredītbiroja iespējams uzzināt tikai par parādniekiem, Zviedrijā informācijas lielums un dažādība ir ļoti plaša – var iegūt uzziņas par par ienākumu lielumu,tāpar arī par kavētiem maksājumiem.

Kāds ieguvums no kredītbiroju darbības Latvijā ir iedzīvotājiem?

Kredītbiroji paveiktā datu un informācijas analīze un kredītrisku vērtējums palīdzēs kreditoriem ātrāk un objektīvāk analizēt un izvērtēt katra potenciālā kredīta ņēmēja kredīrisku, tādējādi izvairoties no lieliem riskiem, ka aizņēmējs nespēj atmaksāt aizdevumu. Kad kredīta izsniedzējs novērtē un redz, ka aizdevuma ņēmējam ir zems kredītrisks, tas var ievērojami piedāvāt labākus un pat izdevīgākus aizdevuma nosacījumus, lai klients iegūtu naudu nekustamā īpašuma, automašīnas iegādei vai beidzot uzsākt pats savu uzņēmējdarbību. Papildus laba komersantu un potenciālo aizdevuma ņēmēju kredītvēsture radīs veselīgu un attīstošu konkurenci starp kreditoriem, kas iedzīvotājiem dos labākus piedāvājumus. Ļaunprātīgo aizdevumu neatmaksātāju skaits samazināsies, jo būs pieejama plaša informācija par tiem. Samazināsies cilvēku skaits, kuri finansiāli nespēj atmaksāt aizdevumus, jo uzņēmumi zinās visus iespējamos kredīta izsniegšnas riskus.

Kāds ieguvums no kredītbiroju darbības Latvijā ir uzņēmumiem?

Kredītbiroji uzņēmumiem Latvijā sniegs informāciju par potenciālajiem klientiem un to kredītriskiem. Tādējādi uzņēmumi smazinās savus zaudējumus, ko rada klienta nenomaksātie maksājumi un slikti debitori. Kopsavilkumā kredītbirojam ir liela un no riskiem sargājoša loma, kas palīdz abām finašu pusēm pieņemt pareizo lēmumu attiecībā uz aidevumu un tā piešķiršanu.