Noteikumu mīkstināšana

Kredītu un aizdevumu reklāmās nereti ir redzams vilinošs sauklis, ka aizdevumu var atmaksāt pirms termiņa un par to netiks pielīdzināta soda samaksa. Lai arī līdz šim šādi noteikumi nebija atrunāti likumā konkrēti, pateicoties jaunajai direktīvai, sankcijas pirmstermiņa aizdevuma atmaksas gadījumā drīkstēs tikt piemērotas saprāta robežās, lai aizdevējs neciestu zaudējumus. Par šādiem noteikumiem jālemj katrai valstij atsevišķi, taču nedrīkstēs tikt piemērotas soda nauda, ja aizdevumu ir iespēja atmaksāt pirms termiņa. Paredzēts, ka klientam būtu dota iespēja konvertēt līgumu citā valūtā, pirms tam brīdinot, par valūtas kursa maiņas radītājām izmaiņām.

Nespēja kredītus atmaksāt

Pasliktinoties finansiālajai situācija valstij, lielajam bezdarba skaitam un citām negatīvām parādībām, kredītu atmaksa Latvijā pēdējos gados ir pasliktinājusies, kas palīdz plaukt un zelt citam, parādu piedziņas biznesam, kas savukārt esošā parāda slogu bieži vien palielina vēl vairāk. Šī direktīva ir izstrādā, lai aizdevuma ņēmējiem maksimālu atvieglotu finansiālo slogu un samazinātu masveida maksātnespējas gadījumus Eiropas Savienībā. Protams, šādu noteikumus izstrāde var veicināt gadījumus, kad aizdevējiem vairāk nav izdevīgi aizdot naudu, taču šie noteikumi tiks pieņemti ievērojot taisnīgumu abām pusēm, gan aizdevējam, gan klientam.

Lai arī noteikumi ir izstrādāti, Eiropas Parlaments vēlas saņemt apstiprinājumu, ka ES dalībvalstis noteikumus apstiprinās un ieviesīs savās teritorijās. Joprojām atgādinām, ka pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas, nepieciešams rūpīgi izvērtēt visus par un pret, lai vēlāk nenonāktu neatmaksājamu kredītu jūgā.