Sociālā apdrošināšanaNodokļi, ko maksājam no saviem ienākumiem, tiek novirzīti ne tikai valsts attīstībai, bet arī iedzīvotāju sociālajai palīdzībai. Latvijā ar sociālo apdrošināšanu nodarbojas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas palīdz nokārtot dažādus pabalstus un citu sociālo palīdzību. Aģentūras filiāles atrodas katrā lielākajā pilsētā un svarīgākajās mazajās pilsētās. Sociālā apdrošināšanaeksistē jebkurā attīstītā valstī. Tās pamatfunkcijas ir vienādas, taču var atšķirties niansēs. Sociālā apdrošināšana nodrošina palīdzību jebkurai sociālajai grupai – gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām.

Palīdzība vecākiem

Brīdī kad uzzināt, ka kļūsiet pa vecākiem, prieks mēdz mīties ar raizēm par finansiālo pusi. Šādos gadījumos valsts sociālā palīdzība ir noteikusi gadījumus, kad valsts sniedz materiālu atbalstu jaunajām ģimenēm. Palīdzība ir definēta trijos veidos – kā piemaksa, kā pabalsts un kā atlīdzība. Vecākiem tiek piedāvāti šādi pabalsti un piemaksas:

 • Maternitātes pabalsts;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Bērna piedzimšanas pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Vecāku pabalsts;
 • Pabalsts par bērnu invalīdu;
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, bez invaliditātes;
 • Atlīdzība audžuģimenēm;
 • Pabalsti aizbildņiem;
 • Apgādnieka zaudējuma pensija.

Palīdzība strādājošajiem

Sociālās apdrošināšanas iemaksas, nosaka to, cik liels apmērs no mūsu algas nodokļu izskatā, nokļūst katras personas pensijas fondos un dažādās citās iemaksās, kas garantēs valsts palīdzību, gadījumos, kad strādājošajai personai rodas grūtības. Strādājošām personām pienākas šādi pabalsti un piemaksas:

 • Iemaksas – darba devējs katru mēnesi veic dažādas iemaksas par personu. VSAA dod iespēju uzzināt aktuālāko iemaksu apmēru un sadalījumus;
 • Pensiju līmenis;
 • Slimības pabalsts;
 • Maternitātes pabalsts;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Vecāku pabalsts;
 • Nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 • Bezdarbnieka pabalsts;
 • Apbedīšanas pabalsts;

Palīdzība pensionāriem un senioriem

Arī pensionāri un vecāka gadagājuma cilvēki var pretendēt uz valsts palīdzību grūtību gadījumos. Šī sociālā  grupa var saņemt šādus pakalpojumus:

 • Pensiju sistēmas 3 līmeņus;
 • Ziņas par apdrošināšanas stāžu;
 • Vecuma pensija;
 • Invaliditātes pensija;
 • Izdienas pensija;
 • Speciālā valsts pensija;
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam;
 • Apbedīšanas pabalsts.

Palīdzība personām ar invaliditāti un īpašām vajadzībām

Valsts nav aizmirsusi arī par personām ar invaliditāti un īpašām vajadzībām. Pabalsti un finansiāls atbalsts šādām personām mēdz būt vienīgais ienākumu veids ilgus gadus, jo darba devēji personas ar šādām īpašībām izvairās ņemt darbā. Valsts piedāvā šādu finansiālu palīdzību:

 • Pabalsti par bērnu invalīdu;
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem bez invaliditātes;
 • Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem ar apgrūtinātu pārvietošanos;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu ģimenēm;
 • Nelaimes gadījums darbā vai arodslimības gadījums.

Budžeti

Visas šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras veicam visa mūža garumā, tiek sadalītas dažādos budžetu kontos – valsts sociālās apdrošināšanas konts, valsts pensiju konts, nodarbinātības konts, darba negadījumu konts, invaliditātes, maternitātes un slimības budžets, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras budžets.

Sociālā apdrošināšana ir tā, kas veidojas no mūsu maksātajiem nodokļiem un iemaksām, tādēļ pret to nevajadzētu izturēties nenopietni, jo no tā ir atkarīga ne tikai mūsu nākotne, bet arī valsts atbalsts dažādās patīkamās un nepatīkamās situācijās tuvākā un tālākā nākotnē. Ēnu ekonomika un nodokļu nemaksāšana var novest valsti līdz situācijai, kad budžeta finansu nepietiekamības dēļ, nepieciešams ņemt naudu no šo fondu līdzekļiem, kas automātiski samazina pabalstu un pensiju apmēru, savukārt tas atsaucas uz mūsu pārticību un drošības sajūtu nākotnē.